Biletä Ilman Morkkista

Biletä Ilman Morkkista

3,5" (yksi kolmesta merkistä, kukin merkki 1/3 sektori 130 mm:n ympyrästä)
yhdistetty päärmätty ja laserleikattu reuna