Maljannostajaiset

Maljannostajaiset

3" 80 mm (D.)
erikoismetallikangas pohjakankaana
päärmätty reuna